تقویم تاریخ برگزاری عنوان برنامه محل برگزاری سرپرست کمک سرپرست وضعیت ثبت نام 27 مهر 1397 قله دارآباد تهران امیررضا عبادی  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 11 آبان 1397 جنگل الیمستان - هادی سرور  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 25 آبان 1397 قله مهرچال و پیرزن کلوم لواسان عباس صادقی  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 16 آذر 1397 غار رود افشان ، پیمایش و آموزش فیروزکوه علی چرچیان  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلی...
بیشتر

تقویم دوره تابستانه اعضاء آموزشی تابستانه 1397 تاریخ برگزاری عنوان برنامه محل برگزاری مدرس/ سرپرست زمان برنامه وضعیت ثبت نام   4 اردیبهشت97  جلسه توجیهی اعضاء آموزشی 97 سالن باشگاه  مهدی فراهانی√  2 ساعت - - پوشاک و تجهیزات کوهپیمایی T1 سالن باشگاه -  2 ساعت در حال پذیرش »»»کلیک کنید 7 اردیبهشت97  صعود قله پیرزن کلوم S1  روستایی امامه فریدون علایی 1 روز - برگزار شد  اصول و مقدمات گزارش نویسی در کوهنوردی T2 سالن باشگاه افشین یوسفی 3 ساعت - برگزار شد   21 اردیبهشت9...
بیشتر